Log in

Portal Staf UniSHAMS

UniSHAMS Campus Management System
Sistem Paparan Slip Gaji dan EA Form
Sistem Rekod Penerbitan dan Penyelidikan Pensyarah
Sistem Permohonan Cuti
Sistem Pengurusan Aset dan Inventori
Semua urusan berkaitan Bahagian Teknologi Maklumat (Sistem/Pinjaman Peralatan/Emel/Aduan kerosakan)
UniSHAMS Library Digital Repository
Sistem Pengurusan Pinjaman Buku (Admin)
OUTCOMES BASED MANAGEMENT SYSTEM
Semua urusan berkaitan Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan (Aduan kerosakan)